Venteliste

Champagnekoret er blevet et stort kor, og vi har besluttet at indføre venteliste for nye medlemmer fra januar 2024. Vores mål er at være et kor med ambitioner og hele tiden udvikle os, samtidig med at vi fastholder det helt unikke fællesskab og følelsen af, at alle kender hinanden.

Hvis du brænder for at komme med i Champagnekoret, ønsker at arbejde dedikeret med korsang og vil prioritere fremmøde hver tirsdag kl. 19:15-21.15 i multisalen på Frederiksberg skole, er du velkommen til at udfylde blanketten herunder. 

Du hører fra os ved næste sæsonstart, henholdsvis januar og august, såfremt vi har en ledig plads.


Kontingent:

Medlemskab per halvår: 550kr. Par: 1000kr.                                        Indbetaling til konto: 0541-0000230956

Mødepligt og den gode korkammerat

At være en del af et korfællesskab betyder, at vi forpligter os over for hinanden, og derfor er der som udgangspunkt mødepligt både til korprøver og optræden, ligesom vi forventer, at man melder afbud, hvis man skulle blive forhindret i at møde.