Kom og vær med i koret

Har du lyst til at synge og blive udfordret musikalsk, og har du lyst til at være en del af et fællesskab? Er du indstillet på at prioritere dit fremmøde højt? Så er Champagnekoret måske noget for dig?
Vi øver fast tirsdage kl. 19:15-21.15 i multisalen på Frederiksberg skole. 
 

Prøveaften

Du er velkommen til at deltage i to koraftener, inden du beslutter, om du vil være med i koret.

Kontakt vores formand Tina Nisted og få en aftale om en prøveaften: Mail: tina@nisted-bruun.dk Mobil: 2947 8037

Mødepligt og den gode korkammerat

At være en del af et korfællesskab betyder, at vi forpligter os over for hinanden, og derfor er der som udgangspunkt mødepligt både til korprøver og optræden, ligesom vi forventer, at man melder afbud, hvis man skulle blive forhindret i at møde.

Indmeldelse:

Har du fået lyst til at være med i Champagnekoret?

Meld dig til her.                                                                                        Du hører fra os, så snart vi har modtaget dit kontinget.

Medlemskab per halvår: 550kr. Par: 1000kr.                        Indbetaling til konto: 0541-0000230956