Nye medlemmer

Champagnekoret er blevet et stort kor og har besluttet at indføre venteliste for nye medlemmer fra januar 2024. Vores mål er at være et kor med ambitioner og hele tiden udvikle os, samtidig med at vi fastholder det helt unikke fællesskab og følelsen af, at alle kender hinanden.

Vil du optages på venteliste?

Hvis du brænder for at komme med i Champagnekoret, ønsker at arbejde dedikeret med korsang og vil prioritere fremmøde hver tirsdag kl. 19:15-21.15 i multisalen på Frederiksberg skole, så send en mail til foreningens forkvinde: Tina Nisted tina@nisted-bruun.dk  
 

Kontingent:

Medlemskab per halvår: 550kr. Par: 1000kr.                                        Indbetaling til konto: 0541-0000230956

Mødepligt og den gode korkammerat

At være en del af et korfællesskab betyder, at vi forpligter os over for hinanden, og derfor er der som udgangspunkt mødepligt både til korprøver og optræden, ligesom vi forventer, at man melder afbud, hvis man skulle blive forhindret i at møde.